Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Dan-Kart Konrad Jabłoński z siedzibą w Całowanie 92E, 05-480 Karczew;

 

2) inspektorem ochrony danych w Dan-Kart Konrad Jabłoński  jest Pani Diana Jabłońska e-mail: d.jablonska@dan-kart.pl;

 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji zawartej umowy przez czas trwania umowy i rozliczenia po jej zakończeniu (podstawa prawna: art.6. ust.1pkt.b)
b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ,ust.1,pkt.c ) np.:
    • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych przez czas, wynikający z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości
    • udzielenia  odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami
c. ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń co obejmuje m.in. dochodzenia wzajemnych wierzytelności  z tytułu umowy przez okres ,po którym te rozliczenia się przedawnią (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f);
d. przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo

 

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
a. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy Państwem a firmą;
b. banki i instytucje finansowe dokonujące rozliczeń finansowych transakcji wynikających z umowy;

 

5) Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy;

 

6) posiadają  Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania ,prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania - jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

7) mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 

8) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy;

 

9) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zawarcia umowy;

 

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania bez  wyrażenia przez Państwa zgody.

 

Podstawa prawna RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).